Broncodes en metatags

Wat X nog het meeste dwars zit, is dat Y letterlijk links en metatags van zijn site zou hebben gekopieerd en zo zou hebben meegelift op de populariteit van zijn concurrent. Omdat de metatags al lang zijn verwijderd, ziet de rechter geen reden om te spreken ‘van een onrechtmatige daad’.

Wat schetst onze verbazing dat een relatie aangesproken wordt op de ‘vermeende’ aanwezigheid van de bedrijfsnaam van een concurrent in de metatags, niet te zien dus maar men ‘denkt’ dat er wel een of ander trucje zal zijn gebruikt.
Of men dat maar even wil corrigeren want de domeinnaam komt toch echt boven als je in Google zoekt op de gewraakte bedrijfsnaam.

Over het oneigelijk gebruik metatags werd in 1999 nog een bedrijf veroordeeld, in 2003 niet meer maar in 2007 weer wel. Het kan verkeren.

Zorg dat uw broncode in orde is en geen bron tot ergernis bij anderen. Er wordt wel eens gezegd dat je beter ‘goed’ kunt lenen (lees: stelen) dan ‘slecht’ verzinnen, wat metatags betreft is het toch echt andersom.
Het gebruiken van product- en bedrijfsnamen van concurrenten in uw website is een onrechtmatige daad. Een rechter zal echter sterk rekening houden met rapporten van deskundigen, bent u ’te goeder trouw’ dan kan er wellicht aangetoond worden dat u niet verantwoordelijk bent in de zin van aansprakelijk voor geleden schade.


Verwijdering van de gewraakte passages en/ of broncodes kan ‘erger’ vaak voorkomen.

Wij kunnen onderzoek doen naar uw sites maar uiteraard ook naar die van uw concurrenten. Worden de geldende spelregels nageleefd en zijn er geen verborgen technieken gebruikt om uw potentiële klanten weg te houden bij uw website.
Uiteraard kan ook uw website ‘in overtreding’ zijn zonder dat u daar wetenschap van heeft.


Een rechter neemt geen genoegen met ‘dat wist ik niet’.

Wij krijgen wel eens te horen dat de webdesigner toch beter had moeten weten. De eindverantwoordelijkheid voor een website ligt echter te allen tijde bij u als eigenaar en opdrachtgever.
Het is dus zaak met een bureau in zee te gaan die de regeltjes kent. Uw site zal daardoor stijgen in de zoekmachines en niet het risico lopen te worden afgestraft voor het gebruik van oneigenlijke trucjes.


Rechten en plichten op het Internet

Uw vrijheid en plichten met betrekking tot hoe u omgaat met anderen op het Internet worden begrensd door hun rechten. Uw rechten en integriteit worden gewaarborgd in nationale en internationale wetten en verdragen.
Juridisch gelijk hebben en krijgen betekent dat aan uw uitleg de meeste waarde werd toegekend. Jurisprudentie is het gemiddelde ‘plus een’ van vele uitspraken. Voor Internet-gerelateerde conflicten is er nog nauwelijks sprake van een representatieve verzameling vonnissen en arbitrale uitspraken.