Bescherm uw idee!

 U heeft een idee!

Hoe een gouden idee tot stand komt is niet te bedenken dus het kan ook u overkomen. U bent creatief geweest en wilt dat in productie laten nemen of een grootschalige dienst opzetten. Het kan een electrische wasknijper zijn, een wasmachine aan de muur of een website die nog niet bedacht is maar wel een gat in de markt zou kunnen zijn.
U durft het haast tegen niemand te vertellen dus wat te doen?


Auteursrecht | KvK inschrijving | Merkdepot | Octrooi

Het lijkt u nog te vroeg om een officiële bescherming te regelen. Maar alleen als u al praat met anderen kan uw idee gestolen worden, ‘wees vertrouwd maar vertrouw niemand’ is al jarenlang een credo dat opgeld vindt. Toch wilt u enige vorm van zekerheid, hoe regelt u dat?


Handelsnaam

Laat bij de Kamer van Koophandel in uw inschrijving vastleggen dat u handelt onder de naam die het beste uw idee omschrijft.


Nunc Ius maakt het u gemakkelijk

Ideeën snel, safe en simpel registreren en eventueel verkopen?

Via ons kunt u uw idee registeren en laten presenteren zodat captains of industry er kennis van kunnen nemen. Als er interesse ontstaat wordt er contact met u opgenomen.

Nunc Ius is een samenwerking aangegaan met een professioneel merkenbureau. Een van de redenen is dat door een toename van het aantal vragen op het gebied van product-, naams- en merkbescherming, de behoefte aan een snel en direct overleg toeneemt.
De advocaten en notarissen waar wij mee samenwerken, maar ook dit merkenbureau, zijn in de directe omgeving van Nunc Ius gevestigd waardoor wij onze klanten nog beter en sneller van dienst kunnen zijn.
Rechten en plichten op het Internet

Uw vrijheid en plichten met betrekking tot hoe u omgaat met anderen op het Internet worden begrensd door hun rechten. Uw rechten en integriteit worden gewaarborgd in nationale en internationale wetten en verdragen.
Juridisch gelijk hebben en krijgen betekent dat aan uw uitleg de meeste waarde werd toegekend. Jurisprudentie is het gemiddelde ‘plus een’ van vele uitspraken. Voor Internet-gerelateerde conflicten is er nog nauwelijks sprake van een representatieve verzameling vonnissen en arbitrale uitspraken.