Domeinnamen

Uw bedrijfsnaam of het geregistreerde merk geven vaak maar niet altijd  recht op een domeinnaam.

Het kan zijn dat een concurrent een domeinnaam in bezit heeft waarvan u meent dat u er recht op heeft. Een naam van een product bijvoorbeeld. Er zijn ons echter gevallen bekend waarbij de rechter anders beslistte dan verwacht.
De formulering van de eis kan doorslaggevend zijn voor de kans op succes.


Internationale domeinnamen

Als een .COM of ander domein ‘gekaapt’ is kunt u te maken krijgen met grensoverschijdend recht, niet zelden zult u dan een advocaat ter plaatse in moeten schakelen.
Bij EU domeinnamen ligt de zaak nog gecompliceerder. Daarbij is vooraf de gelegenheid gegeven aan ‘eerste recht hebbenden’. De reden van deze beschermde procedure is dat u de kans loopt in het buitenland te moeten procederen indien uw EU domeinnaam is gekaapt.


NL domeinen

Met Nederlandse domeinnamen ligt het eenvoudiger maar ook dan is het lang niet altijd zeker dat de domeinnaam overgeheveld dient te worden. Er zijn ons gevallen bekend dat een rechter wel besliste dat de domeinnaam informatie diende te tonen van de eiser maar dat gedaagde de domeinnaam niet hoefde af te staan.


Procedure (lees HIER meer over de nieuwe regeling)

Binnen de eerste accountskosten (140 euro) vallen de navolgende handelingen: Telefonisch contact | E-mail opvolging | Dossiervorming | Schriftelijke sommatie + e-mail | Niet-aangetekende inkennisstelling uiterste termijn + e-mail.

Wat NIET binnen de standaard procedure valt maar tegen uurloon (85 euro) wordt gefactureerd is onder andere een bezoek aan de klant, de tegenpartij, de rechtbank of een advocatenkantoor. Ook de IPO procedure om de domeinnaam middels een arbitrage zaak over te kunnen nemen behoort niet tot standaard handelingen.


Rechten en plichten op het Internet

Uw vrijheid en plichten met betrekking tot hoe u omgaat met anderen op het Internet worden begrensd door hun rechten. Uw rechten en integriteit worden gewaarborgd in nationale en internationale wetten en verdragen.
Juridisch gelijk hebben en krijgen betekent dat aan uw uitleg de meeste waarde werd toegekend. Jurisprudentie is het gemiddelde ‘plus een’ van vele uitspraken. Voor Internet-gerelateerde conflicten is er nog nauwelijks sprake van een representatieve verzameling vonnissen en arbitrale uitspraken.