Intellectueel eigendom

De term intellectueel-eigendomsrecht (kort: IP van ‘intellectual property’) is hedentendage ‘hot’ vanwege het gemak waarmee kostbaar vervaardige immateriële zaken tegen zeer geringe kosten kunnen worden nagemaakt.
Muziek, kunst, geneesmiddelen, software en websites bijvoorbeeld.

Intellectueel eigendom is het product van arbeid dus zou het beschermd moeten zijn via bestaande wet- en regelgeving maar niets is minder waar. Toetsing door rechters leidt niet zelden tot meer onduidelijkheid omdat de ene rechter anders kan beslissen in een identieke zaak dan zijn collega in een ander arronddisement.


Voorkomen is altijd beter dan…

Middels octrooien en merkenregistratie kunnen rechten worden beschermd, Ook kweekresultaten
en bouwtekeningen kunnen geregistreerd worden, zelfs ideeën. Het recht op een handelsnaam, naburige rechten, databanken, portret- en auteursrechten ontstaan door het gebruik ervan maar kunnen ook veilig worden gesteld.
Daar waar er onduidelijkheid heerst kunt u een beroep doen op Nunc Ius maar ook uiteraard voor bescherming middels traditionele en deels eerder besproken middelen kunt u contact met ons opnemen.


De gespecialiseerde advocatuur

Een advocaat moet branchekenner zijn, een deal kunnen maken en zijn eigen vak goed verstaan. Dat schept vertrouwen bij u maar wekt ook indruk bij de tegenpartij en rechters. U wilt het liefst een schikking die in uw voordeel uitvalt maar bovenal ‘winnen’.


In eerste aanleg is iedereen gebaat bij een schikking,
   als u met Nunc Ius beslagen ten ijs komt wint u de eerste en wellicht wel, beslissende slag.

Pas al de ‘eerste lijn’ geen succes heeft schakelen wij een van de gespecialiseerde advocaten in. Die zijn er bij gebaat dat er een dossier is en er pogingen zijn ondernomen er ‘samen’ uit te komen. De advocaat kan dan direct en uiterst effectief de lijn doortrekken.


Rechten en plichten op het Internet

Uw vrijheid en plichten met betrekking tot hoe u omgaat met anderen op het Internet worden begrensd door hun rechten. Uw rechten en integriteit worden gewaarborgd in nationale en internationale wetten en verdragen.
Juridisch gelijk hebben en krijgen betekent dat aan uw uitleg de meeste waarde werd toegekend. Jurisprudentie is het gemiddelde ‘plus een’ van vele uitspraken. Voor Internet-gerelateerde conflicten is er nog nauwelijks sprake van een representatieve verzameling vonnissen en arbitrale uitspraken.