Internetplagiaat

De website van een Roemeense universiteit lijkt verdacht veel op die van de Amerikaanse University of Pennsylvania. Het kwam echter niet tot een rechtzaak en de Roemenen zwijgen in alle toonaarden.

Pennsylvania universiteit | Roemeense universiteit

Het kleurgebruik op de websites is hetzelfde, de lay-out de links staan op dezelfde plaats, waarbij de woorden in dezelfde kleur en een vergelijkbaar lettertype zijn opgemaakt.
De gang naar de rechter is afgeblazen omdat er geen sprake is van concurentievervalsing en het merk van de Amerikanen niet is gebruikt als basis voor het Roemeense logo.
Er is software om plagiaat op te sporen, zo is het secondenwerk om uw eigen teksten op te sporen op mogelijk gebruik door derden. In sommige gevallen is het gebruik niet strafbaar maar in vereweg de meeste gevallen zijn de bedoelingen simpel: stelen is goedkoper dan zelf verzinnen.


Auteursrechten op het web wel degelijk beschermd terrein.

Wij doen onderzoek naar mogelijk oneigenlijke gebruik van teksten. Tevens kunnen wij plegers daarop aanspreken. Ook kunnen wij procedures opstarten om verder misbruik te voorkomen en eventueel een vordering tot schadevergoeding indienen.

Als u een stuk tekst leest en uw eigen interpretatie eraan geeft kan het voorkomen dat passages exact hetzelfde in uw copy terechtkomen. Indien door onderzoek kan worden aangetoond dat er op andere plaatsen voldoende afwijkende formuleringen staan kan dat een schikking dichterbij brengen en in het geval van een rechterlijk vonnis de magistraat mogelijk zelfs overtuigen. Met als zeer denkbaaar resultaat een beslissing in uw voordeel!

Rechten en plichten op het Internet

Uw vrijheid en plichten met betrekking tot hoe u omgaat met anderen op het Internet worden begrensd door hun rechten. Uw rechten en integriteit worden gewaarborgd in nationale en internationale wetten en verdragen.
Juridisch gelijk hebben en krijgen betekent dat aan uw uitleg de meeste waarde werd toegekend. Jurisprudentie is het gemiddelde ‘plus een’ van vele uitspraken. Voor Internet-gerelateerde conflicten is er nog nauwelijks sprake van een representatieve verzameling vonnissen en arbitrale uitspraken.