Merkenrecht

Een merk is een kenmerk waarmee uw producten en/ of diensten zich onderscheiden van die van uw concurrenten.

Hier zit gelijk de kern van de problematiek rondom een recht op een merk. Is er sprake van een voldoende onderscheidend vermogen en is er sprake van oneerlijke concurrentie indien men ‘gebruik’ maakt van een kenmerk dat sterke gelijkenis vertoond met uw merk.

Iets is nooit een merk als het onderscheidend vermogen ontbreekt of als er sprake is van misleiding of strijdigheid met de openbare orde en goede zeden. Er zijn verschillende soorten merken, zo kan een slagzin een merk zijn maar ook een logo, vorm, cijferreeks, kleurcombinatie of klank.
Een registratie geeft het merk tien jaar bescherming in het gebied waarvoor u kiest, dan kan de Benelux, Europa of de gehele wereld zijn.

Let op: dat u een domeinnaam gebruikt (bezit) garandeert niet dat u alleenrecht heeft. Sterker nog, het is denkbaar dat iemand die later een handelsnaam vastlegt bij u de domeinnaam komt ophalen.


   Inbreuk merk

Hetzelfde merk of beeld wordt gebruikt voor: overeenstemmende of juist andere producten of als handelsnaam, domeinnaam of op enige andere wijze met puur het doel aandacht te trekken. Als een merk een sterk onderscheidend vermogen heeft kan er sneller sprake zijn van inbreuk, bijvoorbeeld de samenvoeging van twee woorden (City Box) kan minder tot inbreuk leiden dan wanneer er sprake is van een uniek woord (Shurgard.)

Als u bij Nunc Ius een account heeft doen wij een surface-onderzoek zonder kosten voor u.

Rechten en plichten op het Internet

Uw vrijheid en plichten met betrekking tot hoe u omgaat met anderen op het Internet worden begrensd door hun rechten. Uw rechten en integriteit worden gewaarborgd in nationale en internationale wetten en verdragen.
Juridisch gelijk hebben en krijgen betekent dat aan uw uitleg de meeste waarde werd toegekend. Jurisprudentie is het gemiddelde ‘plus een’ van vele uitspraken. Voor Internet-gerelateerde conflicten is er nog nauwelijks sprake van een representatieve verzameling vonnissen en arbitrale uitspraken.