Krachten en kennis komen tezamen in Nunc Ius.

Rechten op het Internet

Nunc Ius is een juridisch loket voor bedrijven en een voorportaal voor advocaten, op commerciële basis. De juridische geschillen die ook daadwerkelijk door de rechter moeten worden beslecht nemen de laatste jaren enorm toe. Zowel de advocatuur, de rechterlijke macht als eisers en gedaagden weten niet zelden onvoldoende van de materie af om zich snel een helder oordeel te kunnen vormen.

Bovendien, naarmate digitale platforms zich blijven ontwikkelen, is een van de meest dynamische sectoren die door juridische complexiteit worden beïnvloed de gokindustrie. Intellectuele-eigendomsrechten (IE) in deze sector staan voor unieke uitdagingen, zoals problemen met het dupliceren van software, spelontwerpen en andere creatieve inhoud. Om in dit complexe landschap te navigeren, hebben spelontwikkelaars en online gokbedrijven gespecialiseerde kennis en strategieën nodig om hun innovaties en creatieve bezittingen effectief te beschermen.

Naar schatting negentig procent van de zaken kunnen via een arbiter (mediator, ouderling, advocaat) worden afgewikkeld, zonder dat er uiteindelijk een vonnis van een rechter aan te pas hoeft te komen. Dit bespaart iedereen tijd en geld.
De rechterlijke macht en de advocatuur worden zo ontlast.

Jonge man zit aan bureau en surfen op internet

ACTUEEL

   Cookie wetgeving schiet zijn doel voorbij
   EU hof over Google Adwords: geen inbreuk (maar dat was al zo!)
   Uitvinder Jan Sloot 
   Valse KvK brief in omloop, 149 euro kwijt 
   Algeheel spamverbod per 1 juli 2009 
   Your domain must be deleted today!
   Keurmerk incassobureau’s doorgaans een farce
   EU domein aangepraat
   Nigerianen en erfenissen verdelen

Nunc Ius maakt gebruik van de gevormde jurisprudentie en praktijkkennis van een aantal advocaten.

Internetrecht database en referentiekader

Door praktijkervaring op het gebied van Internet-recht raken partijen waarmee wij overleg voeren snel doordrongen van de ernst van de eisen van onze klanten.
Een goede formulering, onderbouwd met argumenten en jurisprudentie, werpt voor de tegenpartij dikwijls een helderder beeld op de situatie dan de eigen advocaat heeft kunnen presenteren die niet altijd relevante kennis paraat heeft. Wij staan regelmatig advocaten bij en bereiden zaken voor. Hierdoor verloopt een procedure effectiever.

Maak van een anders nadeel uw voordeel

De Internet advocatuur staat in Nederland nog in de kinderschoenen en éénoog lijkt wel eens koning. Niet zelden legt een rechter een marktonderzoek of feitendossier van een Internet specialist naast zich neer om vervolgens een ’totaal onverwachte uitspraak’ te doen. Dit kan door gedegen onderzoek en heldere, bondige formuleringen voorkomen worden en dus ook in uw voordeel uitpakken

foto's van klanten

Vandaag de dag is internetbeveiliging van bijzonder belang, aangezien de meeste van onze activiteiten op het internet plaatsvinden. Dit geldt zelfs voor vrijetijdsbesteding.

Wie gebruikt onze service

De eigenaars van een website, een blog of een e-mailnieuwsbrief moeten weten hoe de internetwetgeving op hen van toepassing is en welke rechten en plichten daarbij horen.

Praktische kennis en ervaring van de advocaat kunnen het verschil maken tussen succes en mislukking. 

lachende volwassen man met laptop straat

Internet Rechten

Persistentie, bogen op jurisprudentie en feitenkennis leiden heel vaak tot een schikking

Rechten en plichten op het Internet.

Uw vrijheid en plichten met betrekking tot hoe u omgaat met anderen op het Internet worden begrensd door hun rechten. Uw rechten en integriteit worden gewaarborgd in nationale en internationale wetten en verdragen.
Juridisch gelijk hebben en krijgen betekent dat aan uw uitleg de meeste waarde werd toegekend. Jurisprudentie is het gemiddelde ‘plus een’ van vele uitspraken. Voor Internet-gerelateerde conflicten is er nog nauwelijks sprake van een representatieve verzameling vonnissen en arbitrale uitspraken.

IP-rechten, Creditcardfraude en Juridische Ondersteuning

Op het internet zijn er diverse juridische aspecten waar men rekening mee moet houden. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de IP-rechten, die betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten. Het is essentieel om het recht op internet te respecteren, zowel als individu als bedrijf. In geval van geschillen of problemen, zoals bijvoorbeeld creditcardfraude, kan het raadzaam zijn om een gespecialiseerde advocaat op het gebied van internetrecht in te schakelen.

Het is van belang om op de hoogte te zijn van de juiste domeinextensies, zoals .com, .nl of .eu, om misleidende websites, zoals “fack book com” of “facebook.cm”, te vermijden. Het kopen of verkopen van domeinnamen kan een interessante mogelijkheid zijn, maar men moet zich bewust zijn van de waarde van een domeinnaam en de wettelijke aspecten die hierbij komen kijken. Daarnaast is het belangrijk om plagiaat te voorkomen, aangezien dit strafbaar is volgens de wet. Het beschermen van een internetidee en het voorkomen van misbruik van creditcardgegevens zijn andere relevante onderwerpen binnen internetrecht. In geval van fraude op internet is het raadzaam om juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerd steunpunt. Kortom, het internetrecht omvat diverse wetten en regels die van toepassing zijn op zaken als domeinnamen, merkrecht, intellectuele eigendom en online fraude.