Krachten en kennis komen tezamen in Nunc Ius.

Rechten op het Internet

Nunc Ius is een juridisch loket voor bedrijven en een voorportaal voor advocaten, op commerciële basis. De juridische geschillen die ook daadwerkelijk door de rechter moeten worden beslecht nemen de laatste jaren enorm toe. Zowel de advocatuur, de rechterlijke macht als eisers en gedaagden weten niet zelden onvoldoende van de materie af om zich snel een helder oordeel te kunnen vormen.

Naar schatting negentig procent van de zaken kunnen via een arbiter (mediator, ouderling, advocaat) worden afgewikkeld, zonder dat er uiteindelijk een vonnis van een rechter aan te pas hoeft te komen. Dit bespaart iedereen tijd en geld.
De rechterlijke macht en de advocatuur worden zo ontlast.

Jonge man zit aan bureau en surfen op internet

ACTUEEL

   Cookie wetgeving schiet zijn doel voorbij
   EU hof over Google Adwords: geen inbreuk (maar dat was al zo!)
   Uitvinder Jan Sloot 
   Valse KvK brief in omloop, 149 euro kwijt 
   Algeheel spamverbod per 1 juli 2009 
   Your domain must be deleted today!
   Keurmerk incassobureau’s doorgaans een farce
   EU domein aangepraat
   Nigerianen en erfenissen verdelen

Nunc Ius maakt gebruik van de gevormde jurisprudentie en praktijkkennis van een aantal advocaten.

Internetrecht database en referentiekader

Door praktijkervaring op het gebied van Internet-recht raken partijen waarmee wij overleg voeren snel doordrongen van de ernst van de eisen van onze klanten.
Een goede formulering, onderbouwd met argumenten en jurisprudentie, werpt voor de tegenpartij dikwijls een helderder beeld op de situatie dan de eigen advocaat heeft kunnen presenteren die niet altijd relevante kennis paraat heeft. Wij staan regelmatig advocaten bij en bereiden zaken voor. Hierdoor verloopt een procedure effectiever.

Maak van een anders nadeel uw voordeel

De Internet advocatuur staat in Nederland nog in de kinderschoenen en éénoog lijkt wel eens koning. Niet zelden legt een rechter een marktonderzoek of feitendossier van een Internet specialist naast zich neer om vervolgens een ’totaal onverwachte uitspraak’ te doen. Dit kan door gedegen onderzoek en heldere, bondige formuleringen voorkomen worden en dus ook in uw voordeel uitpakken

foto's van klanten

Vandaag de dag is internetbeveiliging van bijzonder belang, aangezien de meeste van onze activiteiten op het internet plaatsvinden. Dit geldt zelfs voor vrijetijdsbesteding.

Wie gebruikt onze service

De eigenaars van een website, een blog of een e-mailnieuwsbrief moeten weten hoe de internetwetgeving op hen van toepassing is en welke rechten en plichten daarbij horen.

Praktische kennis en ervaring van de advocaat kunnen het verschil maken tussen succes en mislukking. 

lachende volwassen man met laptop straat

Internet Rechten

Persistentie, bogen op jurisprudentie en feitenkennis leiden heel vaak tot een schikking

Rechten en plichten op het Internet.

Uw vrijheid en plichten met betrekking tot hoe u omgaat met anderen op het Internet worden begrensd door hun rechten. Uw rechten en integriteit worden gewaarborgd in nationale en internationale wetten en verdragen.
Juridisch gelijk hebben en krijgen betekent dat aan uw uitleg de meeste waarde werd toegekend. Jurisprudentie is het gemiddelde ‘plus een’ van vele uitspraken. Voor Internet-gerelateerde conflicten is er nog nauwelijks sprake van een representatieve verzameling vonnissen en arbitrale uitspraken.