Creditcard fraude

 Slachtoffer creditcard fraude

Helaas lijkt het onontkoombaar dat u of uw buurman vroeg of laat slachtoffer wordt van fraude met een creditcard. Hoe kan dat?
U gebruikt uw gegevens om een aankoop te doen en op de een of andere manier worden uw gegevens afgevangen omdat de verbinding tussen uw computer en die van de verkoper niet veilig genoeg is.
Ook kan het gebeuren dat er op uw computer wordt ingebroken omdat er ergens een ‘achterdeurtje’ open blijkt te staan. Men ‘vist’ als het ware de gegevens op van uw eigen pc. Wat ook niet zelden gebeurt is dat de gegevens gestolen worden bij de verkoper of zelfs de creditcard maatschappij.


   Waar zitten de boosdoeners?

Recentelijk werd nog bekend dat er voor een paar euro creditcard gegevens te koop werden aangeboden via Russische sites. En tja, wie gaat er nou naar Rusland om daar eens uit te zoeken hoe dit nu eigenlijk zit? Maar Rusland is niet de enige boodsdoener. In Afrika zijn er hele volksstammen die leven van Internet- en creditcardfraude. Zelfs voor politie en justitie is het vaak geen doen om deze illegale praktijken aan te pakken.


Wat u moet ondernemen als u meent slachtoffer te zijn geworden van creditcard fraude

Stap 1: Sluit de betrokken rekening, bel uw creditcard maatschappij en bank
Stap 2: Wijzig de wachtwoorden van uw online account
Stap 3: Zoek uit wie er achter de frauderende bedrijf site zit
Stap 4: Dien een aanklacht in bij de politie
Stap 5: Bewaar al het bewijsmateriaal, maak eventueel een screenshot van de site


Het kan zijn dat u geen bezoek aan een site heeft gebracht maar dat de gegevens uit uw computer zijn gehegeld of op een andere manier in handen zijn gevallen van criminelen.
Laat direct de kaart blokkeren, doe aangifte bij de politie en vraag uw bank het geld te restitueren, hier gaat enige tijd overheen maar langer wachten kan alleen maar nadelig uitpakken.


Rechten en plichten op het Internet

Uw vrijheid en plichten met betrekking tot hoe u omgaat met anderen op het Internet worden begrensd door hun rechten. Uw rechten en integriteit worden gewaarborgd in nationale en internationale wetten en verdragen.
Juridisch gelijk hebben en krijgen betekent dat aan uw uitleg de meeste waarde werd toegekend. Jurisprudentie is het gemiddelde ‘plus een’ van vele uitspraken. Voor Internet-gerelateerde conflicten is er nog nauwelijks sprake van een representatieve verzameling vonnissen en arbitrale uitspraken.