Website Disclaimer

Bescherm uw content!

Als u uw pagina’s wilt beschermen tegen plagiaat kunt u op iedere pagina een disclaimer plaatsen, dat kan telkens dezelfde link zijn naar een stuk tekst in uw site.


Voorbeeld disclaimer

Als u onderstaande link opneemt op uw website weet u zeker dat deze gewaarborgd is tegen plagiaat en dat de tekst actueel blijft omdat wij die doorlopend toetsen aan de actualiteit.

Het geeft ook een officieel tintje aan uw website als u naar ons linkt voor de disclaimer. U mag de tekst zoals zich die opent ook overnemen mits u die volledig in tact laat. Let wel: u mist dan het voordeel van het doorlopend en gratis actualiseren van de tekst door Nunc Ius.

DISCLAIMER

Hoe makkelijk wilt u het hebben uw website te waarborgen tegen piraterij.


Rechten en plichten op het Internet

Uw vrijheid en plichten met betrekking tot hoe u omgaat met anderen op het Internet worden begrensd door hun rechten. Uw rechten en integriteit worden gewaarborgd in nationale en internationale wetten en verdragen.
Juridisch gelijk hebben en krijgen betekent dat aan uw uitleg de meeste waarde werd toegekend. Jurisprudentie is het gemiddelde ‘plus een’ van vele uitspraken. Voor Internet-gerelateerde conflicten is er nog nauwelijks sprake van een representatieve verzameling vonnissen en arbitrale uitspraken.