Domeinkaping (3)

Facebook eist Facebook.nl op

Facebook.com wil de domeinnaam Facebook.nl via een rechtzaak overnemen van het Nederlandse bedrijf 374C, de lijnen lopen naar ene Heer M.C. Kolart die met TransIP te maken lijkt te hebben maar duister blijft wie de werkelijke eigenaar is.

Facebook.com heeft eerder met succes in Duitsland en Australië domeinen opgeëist, dat kon omdat daar de domeinen later geregistreerd waren dan de COM variant. In dit geval zal het er om spannen want het idee voor Facebook was er wel al op 19 juli 2005 toen www.facebook.nl werd geregistreerd maar de COM variant werd pas begin 2006 gekocht.


Je kunt twee aannames doen:

Facebook had tijd genoeg (zes maanden) om wereldwijd alle domeinnaam extenties te registreren maar liet dat na. Nu dat Facebook een succes is wil men de zuinigheid van toen rechtzetten.
Van de Nederlandse eigenaar van www.facebook.nl kun je niet verwachten dat hij alles dubbelcheckt of er niet toevallig iemand bezig is met die naam. En dan nog. Er was tijd genoeg voor Facebook.


Wat mag je als uitspraak verwachten?

Dure advocaten of niet. De eerste ronde is voor de Nederlander. Uiteindelijk zal een rechter echter wel in zijn beslissing betrekken wat de (ware) intenties van de Nederlandse houder zijn en wat zijn geloofsbrieven zijn. Oftewel, heeft de eigenaar zich wel eerder en vaker schuldig gemaakt aan het meeliften op andermans naam?

Wat ook een feit is is dat Facebook.com gekocht is dus destijds geen nieuwe registratie was, men had zich toen dus al kunnen realiseren dat het wereldwijd claimen van de naam Facebook noodzakelijk zou kunnen zijn.

Als de WIPO straks in het nadeel van de Nederlandse houder beslost is het hek van de dam en moet iedereen vrezen voor zijn domeinnaam want het begint er dan wel op te lijken dat ‘het recht van de sterkste’ opgeld doet.

Kijk HIER om ‘sterker’ te staan als u denkt dat u in een dergelijke situatie terecht zou kunnen komen.
Rechten en plichten op het Internet

Uw vrijheid en plichten met betrekking tot hoe u omgaat met anderen op het Internet worden begrensd door hun rechten. Uw rechten en integriteit worden gewaarborgd in nationale en internationale wetten en verdragen.
Juridisch gelijk hebben en krijgen betekent dat aan uw uitleg de meeste waarde werd toegekend. Jurisprudentie is het gemiddelde ‘plus een’ van vele uitspraken. Voor Internet-gerelateerde conflicten is er nog nauwelijks sprake van een representatieve verzameling vonnissen en arbitrale uitspraken.