Actueel in het recht

02 november 2009 | Spooknota’s 01

Ze zijn weer bezig, INTERNET OPLICHTERS.
Een nota voor 300 euro waar met kleine letters op geschreven staat: ‘advies, dit is geen nota’. Als u de URL van de website intikt waar uw bedrijf vermeld zou staan krijgt u een wel zeer verhelderende blik op hoe eenvoudig het kennelijk is om slapend rijk te worden: www.biztelefoongids.com

HIER ziet u de nota die wij ontvingen en uiteraard niet betaalden, bij de pijl die wij hebben geplaatst staat dat het hier niet om een factuur maar om een advies gaat. Op deze manier doen zij formeel juridisch niets onrechtmatigs.
Zakkenrollerij blijft het.
Wij hebben de Kamer van Koophandel, TROS Radar en Kassa! van de VARA ingelicht.


27 oktober 2009 | Spooknota’s 02

Onlangs werden wij weer eens ingelicht over een brief waarin om 300 euro werd gevraagd, het betrof de aankoop van software. Het bedrijf in kwestie was zo slim ons te vragen of dit eigenlijk wel kon. Na onderzoek bleek uiteraard dat het hier een spooknota betrof, de verzender doet het voorkomen alsof de nota op een misverstand berustte. Onzin uiteraard.

FRAUDEMELDPUNT


01 oktober 2009 | Algeheel spamverbod

Het ongevraagd verzenden van e-mail naar consumenten is strafbaar in Nederland. Nu heeft het kabinet besloten dat ook spam naar bedrijven wordt verboden. Hierdoor is een algeheel spamverbod in Nederland ontstaan. De OPTA kan boetes opleggen aan overtreders van de niuewe wet. De maatregel trad per 1 oktober juli 2009 in werking.


Your domain must be deleted today!

PAS OP! Er worden mailtjes verzonden met daarin de mededeling dat er iets mis zou zijn met uw domeinnaam. Vervolgens wordt u verzocht uw gegevens te controleren en zo nodig aan te passen. Als u via die link gegevens verstrekt bent u uw domeinnaam kwijt en kunt u die voor veel geld terugkopen.


Nigerianen

Vanuit tal van landen zijn er criminelen actief die een e-mail zenden met daarin het aanbod een groot bedrag via uw rekening een Afrikaans land uit te krijgen met een zeer aantrekkelijke provisie voor u.
Men verzoekt u echter wel om vooraf een geldbedrag over te maken als derving van te maken kosten. Daarna hoort u uiteraard nooit meer iets. Artsen en advocaten zijn hier al eens ‘ingestonken’, laat het u niet overkomen.

VOORBEELD


Rechten en plichten op het Internet

Uw vrijheid en plichten met betrekking tot hoe u omgaat met anderen op het Internet worden begrensd door hun rechten. Uw rechten en integriteit worden gewaarborgd in nationale en internationale wetten en verdragen.
Juridisch gelijk hebben en krijgen betekent dat aan uw uitleg de meeste waarde werd toegekend. Jurisprudentie is het gemiddelde ‘plus een’ van vele uitspraken. Voor Internet-gerelateerde conflicten is er nog nauwelijks sprake van een representatieve verzameling vonnissen en arbitrale uitspraken.