Identiteit falsificaties

Wet op de identificatieplicht

Als werkgever bent u verplicht de identiteitsbewijzen van al uw medewerkers te controleren op echtheid. Het is nog niet zo eenvoudig u ervan te verzekeren dat id-bewijzen grondig en professioneel gecontroleerd worden, schakel daarom een deskundige in die de beschikking heeft over geavanceerde software.
Binnen een paar seconden weet u of het id-bewijs vervalst of echt is.


Kopie identificatiebewijs

U dient als werkgever het eerste, door uzelf gemaakte, kopie van een geldig identificatiebewijs te bewaren.


Welk risico loopt u?

Indien u niet voldoet aan de verplichtingen wordt het salaris van de betreffende werknemer tegen een tarief van 52% belast. Daarnaast mag u geen rekening houden met de loonheffingskorting en voor de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet niet met het maximumpremieloon en de franchise.
Ook riskeert u een boete.

Rechten en plichten op het Internet

Uw vrijheid en plichten met betrekking tot hoe u omgaat met anderen op het Internet worden begrensd door hun rechten. Uw rechten en integriteit worden gewaarborgd in nationale en internationale wetten en verdragen.
Juridisch gelijk hebben en krijgen betekent dat aan uw uitleg de meeste waarde werd toegekend. Jurisprudentie is het gemiddelde ‘plus een’ van vele uitspraken. Voor Internet-gerelateerde conflicten is er nog nauwelijks sprake van een representatieve verzameling vonnissen en arbitrale uitspraken.