Cookie wetgeving

Cookies!

De regering heeft bepaald dat u bezoekers aan uw website om toestemming moet vragen of u hun surfgedrag op uw site mag meten. Dat heeft gevolgen voor uw website.


Wat moet u doen

Als iemand uw site bezoekt en u meet op welke wijze dan ook het gedrag dan moet u dat vooraf kenbaar maken en toestemming vragen. Dat betekent dat uw site een melding moet laten zien waarop men ja of nee kan klikken, als men op ‘nee’ klikt mag u dus ook niet meer meten, als men op ‘ja’ klikt wel, dat vergt dus nogal wat van de bouwers van uw website.


Loopt het zo’n vaart?

Tja, formeel wel, praktisch gezien niet. Het blijft uw eigen verantwoordelijkheid maar in de praktijk zal het ondoenlijk blijken om iedere website te controleren en te beboeten. Maar het is dus niet uitgesloten dat u met de ‘cookie’ politie te maken krijgt.


Hoe zit het met Google Analytics?

Met Google Analytics onderzoekt u ook het surfgedrag van de bezoekers aan uw website. Er zijn veel meningen over of dit wel of niet onder de cookiewet valt, wij zijn van mening dat dit er wel onder valt maar dat u dit eenvoudig kunt ondervangen.
Wat is de kwestie? De gegevens die u verzamelt gebruikt u voor uzelf, u bent immers met de promotie van uw website bezig dus mag u tools gebruiken om dit te optimaliseren. Maar wat niet mag is dat u dergelijke gegevens verzameld en deelt met anderen, omdat Google bij Analytics standaard ‘meekijkt’ en er ongetwijfeld van leert moet u ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt.
In uw Google Analytics account kunt u aangeven dat u de resultaten niet deelt met Google. Dat zij dit niet leuk vinden en dat er een dag zal komen dat u moet gaan betalen voor Google Analytics lijkt ons een kwestie van tijd.
Misschien iets om nu alvast rekening mee te houden.


Functionele cookies

Deze vallen niet onder de wet, denk aan het onthouden van uw login, daar kan de eigenaar van de site verder niets aan ontlenen, ook een webshop valt er in principe niet onder maar toch raden wij aan dit te laten toetsen. Google Analytics vallen volgens Google onder het functionele karakter maar daar kan de wetgever wel eens anders over denken.


Nadelen Cookie vraag

Velen zullen de vraag niet met ‘ja’ beantwoorden en wellicht doorsurfen, u kunt ook een optie in uw site laten bouwen dat als men op ‘nee’ klikt de gegevens van deze bezoeker niet worden opgeslagen. U ziet hier al aan dat de wetgever totaal niet goed overdacht heeft welke gevolgen dit in de praktijk heeft.
Men kan eenvoudig vaststellen of u cookies gebruikt maar men kan niet bewijzen dat u daar iets oneigenlijks mee doet, omdat de bewijslast niet aan uw kant ligt kunt u volstaan met de mededeling (als u dus wordt aangeschreven) dat u geen gegevens met derden deelt en de cookies puur een functionele bedoeling hebben.


Aanpassing cookiewet De huidige wet- en regelgeving is ondoenlijk, simpel weg onwerkbaar, irritant en deze schieten hun doel voorbij. Zoals wij eerder al aangaven is het maar de vraag of de wet wel deugt maar ook om praktische redenen zal een aanpassing eerder een kwestie van weken dan van maanden zijn.


DISCLAIMER

Hoe makkelijk wilt u het hebben uw website te waarborgen tegen piraterij.


Rechten en plichten op het Internet

Uw vrijheid en plichten met betrekking tot hoe u omgaat met anderen op het Internet worden begrensd door hun rechten. Uw rechten en integriteit worden gewaarborgd in nationale en internationale wetten en verdragen.
Juridisch gelijk hebben en krijgen betekent dat aan uw uitleg de meeste waarde werd toegekend. Jurisprudentie is het gemiddelde ‘plus een’ van vele uitspraken. Voor Internet-gerelateerde conflicten is er nog nauwelijks sprake van een representatieve verzameling vonnissen en arbitrale uitspraken.