Google Adwords en merken

Google Adwords maken geen inbreuk op merkenrecht, of toch?

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat Google Adwords geen inbreuk pleegt op het merkenrecht van derden. Maar dit is niet de gehele uitspraak.

Ik zie dat SEO specialisten, advocaten en zelfs merkenbureau’s zo hun eigen interpretatie geven aan een uitspraak die toch zo helder als wat is.

De uitspraak van het Hof is echter niet zorgvuldig. Dit lijkt tegenstrijdig met mijn stelling dat de uitspraak ‘helder’ is. Ik vind de uitspraak duidelijk maar dat is die niet voor iedereen.

Het is en blijft ongeoorloofd om inbreuk te maken op de rechten van een gedeponeerd merk. Maar het gaat verder. U mag ook de handels- bedrijfs- en/ of productnamen van derden niet gebruiken in een Google Adwords campagne. Maar daar ging de kwestie niet om. De eiser daagde Google omdat die inbreuk zou faciliteren.
Als de advocaat van de eiser zich verdiept had in een Amerikaans vonnis had hij kunnen voorzien dat de EU eenzelfde uitspraak zou doen. Jaren en tonnen geld verspild.

In de Verenigde Staten diende een identieke zaak

Uitspraak was dat Google ervoor moest zorgen dat er een uitsluitingsoptie werd aangeboden aan adverteerders zodat zij namen van concurrenten konden uitsluiten van hun campagne. Daarmee kon Google de verantwoordelijkheid afwijzen en neerleggen bij de adverteerders.
Door akkoord te gaan met de Google Adwords voorwaarden voordat een campagne online komt trekt de adverteerder automatisch alle verantwoordelijkheid naar zich toe.

Eiser in Europa kon dus weten dat het hier dezelfde kant op zou gaan maar er was al een eerdere aanwijzing dat de zaak verloren zou worden. Het advies orgaan van het EU hof had al laten weten dat er teveel verschillen zaten tussen de afzonderlijke nationale wetgevingen om tot een eensluidend oordeel te kunnen komen. Bovendien, zo stelde de advocaat-generaal van het EU hof, “de rechtsgang moet op landelijk niveau plaatsvinden”.

Velen zien hier ineens een ‘slaak van opluchting’ in voor Google. Maar niets is minder waar. Google wist drie jaar geleden al dat het voldoende had gedaan om adverteerders te wijzen op hun eigen verantwoordelijk. Google stelt ze met de uitsluitingsoptie zelfs in staat zichzelf te behoeden tegen rechtzaken.

Google kan dus gewoon doorgaan met wat het al jaren doet: faciliteren en wijzen op de consequenties als de uitsluitingsmogelijkheid niet wordt benut. Adverteerders tekenen al jaren hier kennis van te hebben genomen.
Een gang naar het EU hof was dus zinloos. Een gang naar de lokale rechtbank zal succesvoller zijn maar dat was het al. Daar was de uitspraak van het EU hof niet nodig.

Rechten en plichten op het Internet

Uw vrijheid en plichten met betrekking tot hoe u omgaat met anderen op het Internet worden begrensd door hun rechten. Uw rechten en integriteit worden gewaarborgd in nationale en internationale wetten en verdragen.
Juridisch gelijk hebben en krijgen betekent dat aan uw uitleg de meeste waarde werd toegekend. Jurisprudentie is het gemiddelde ‘plus een’ van vele uitspraken. Voor Internet-gerelateerde conflicten is er nog nauwelijks sprake van een representatieve verzameling vonnissen en arbitrale uitspraken.