Rechten Entertainment Industrie

Piraterij

Het aanbieden van auteursrechtelijk beschermde muziek, films en software is voorbehouden aan de rechthebbenden. Het is niet toegestaan via uitwisseldiensten muziek, films en software aan te bieden zonder dat u daarvoor toestemming heeft en/ of rechten afdraagt.
De ontvangende partij maakt zich schuldig aan heling omdat de bestanden illegaal zijn maar ook kan er sprake van piraterij te zijn omdat de gedownloade bestanden doorgaans automatisch worden aangeboden via hetzelfde programma.

Wij raden het gebruik van dergelijke programma’s af. Omdat wij regelmatig vragen krijgen uit de media-entertainment hoek hebben wij deze informatie geplaatst. Wij adviseren u de website van BREIN te bezoeken voor wat wel en niet mag, downloads en melding te doen van piraterij.


   Stichting BREIN

Stichting BREIN bestrijdt intellectueel eigendomsfraude (piraterij) namens auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, video en interactieve software.


Aangesloten rechthebbenden bij Stichting BREIN zijn:

  • Stichting Stemra
  • Vereniging Buma
  • Stichting Sena
  • Vereniging NVPI

Doelstellingen BREIN

BREIN handhaaft in Nederland tegen piraterij namens haar aangeslotenen, groepen recht – en belanghebbenden uit de audio, film, video en interactieve software industrie.

Buma/Stemra namens componisten, tekstdichters en muziekuitgevers
Motion Picture Association namens de Amerikaanse filmproducenten
Het Platform Multimediaproducenten namens diverse uitgevers van multimediaproducten (NVPI en NUV)
NVB namens de Nederlandse Bioscoopexploitanten
NVDO namens de Nederlandse video rentalbranche
NVF namens de filmdistributeurs NVGD namens de (grammofoonplaten)detaillisten
NVPI namens de producenten en importeurs van beeld- en geluidsdragers in de audio-, video- en multimediabranche
Sena namens de naburig rechthebbenden van muziek en Videma inzake groepsvertoningsrechten op video en televisie.


Internetrecht is er niet voor de Entertainment Industrie
   …of toch wel?

Het beleid van BREIN is gericht op civiel- en strafrechtelijke aanpak van inbreuken op de rechten van de aangesloten leden.
Indien u muziekbestanden aantreft op sites van anderen kunt u contact met ons opnemen omdat wij doorgaans vrij snel met succes kunnen handelen. Indien u of uw belangenorganiatie lid is van BREIN en het gaat om complexere zaken dan hier en daar een muziekbestandje dan raden wij u aan contact met uw belangenorganisatie op te nemen.

Rechten en plichten op het Internet

Uw vrijheid en plichten met betrekking tot hoe u omgaat met anderen op het Internet worden begrensd door hun rechten. Uw rechten en integriteit worden gewaarborgd in nationale en internationale wetten en verdragen.
Juridisch gelijk hebben en krijgen betekent dat aan uw uitleg de meeste waarde werd toegekend. Jurisprudentie is het gemiddelde ‘plus een’ van vele uitspraken. Voor Internet-gerelateerde conflicten is er nog nauwelijks sprake van een representatieve verzameling vonnissen en arbitrale uitspraken.