Kosten juridische bijstand

Vooronderzoek, de feitelijke gang naar de rechter en procedures hebben een prijskaartje. Lees onderstaande goed voordat u contact opneemt. Het heeft geen zin ons vragen te stellen als u op geen enkele wijze klant van ons bent of wilt worden.


FASE 01. | Accountkosten | 140 euro

De accountkosten zijn te allen tijde verschuldigd. Binnen de eerste fase vallen de navolgende handelingen:

  • Eerste contact met de tegenpartij en
  • E-mail opvolging en
  • Dossiervorming of
  • Cliënten-advies

Na een eerste contact (telefonisch, per fax of niet-aangetekend schrijven) met de tegenpartij wordt direct een mail gezonden, ontvangen reacties en de weer daarop verzonden reacties worden vastgelegd in een dossier.
Vaak kan een kwestie ook worden afgedaan binnen een eerste cliënten-advies. Er zal dan geen contact zijn met de tegenpartij, u of uw advocaat kunnen met het advies zeer waarschijnlijk prima uit de voeten.
Gaan wij de eerste fase in zonder uitgebreid advies aan u of uw advocaat, dan treden wij namens u in contact met de tegenpartij.


FASE 02. | Uurtarief | 110 euro exclusief BTW

Na de eerste fase kan nadere actie of een vervolgadvies wenselijk zijn. Voor specifieke acties (bijvoorbeeld domeinbemiddeling of opinies) gelden vaste vergoedingen. Is dat niet aan de orde dan brengen wij ons vaste uurloon (85 euro) in rekening.


FASE 03. | Opinie

Een opinie door een juridisch medewerker kost 340 euro. Een opinie door een gespecialiseerd advocaat 1.500 euro.
Indien onze juridische medewerkers gelijksoortige cases kennen of vinden zal u dat veel geld besparen.
Ook advocaten kunnen met deze derde fase voordeel behalen omdat zij snel worden voorzien van een vervolgadvies.


FASE 04. | Juridische begeleiding door een advocaat
De kosten van een specialistisch advocaat bedragen 180 tot 370 euro per uur.

U krijgt altijd vooraf een inschatting van uw kansen en de kosten.


Rechten en plichten op het Internet

Uw vrijheid en plichten met betrekking tot hoe u omgaat met anderen op het Internet worden begrensd door hun rechten. Uw rechten en integriteit worden gewaarborgd in nationale en internationale wetten en verdragen.
Juridisch gelijk hebben en krijgen betekent dat aan uw uitleg de meeste waarde werd toegekend. Jurisprudentie is het gemiddelde ‘plus een’ van vele uitspraken. Voor Internet-gerelateerde conflicten is er nog nauwelijks sprake van een representatieve verzameling vonnissen en arbitrale uitspraken.