Juridische ondersteuning

Afhankelijk van de ontwikkelingen tijdens een zaak zal de dienstverlening worden aangepast.

  1. Inschatting | Als uw zaak absoluut kansloos is delen wij u dat gelijk mee. Zien wij mogelijkheden of is nader onderzoek noodzakelijk dan bent u in eerste instantie de accountskosten verschuldigd.
  2. Advies | Wij beoordelen welk pad u het beste kunt bewandelen. De kosten hiervoor vallen binnen de eerder genoemde accountskosten.
  3. Opinie Nunc Ius | Indien de zaak niet gerekend kan worden tot een ‘eenvoudige’ case volgt een opinie, vooraf melden wij u de kosten daarvan. Doorgaans zijn deze 340 euro.
  4. Opinie advocaat | In complexere zaken zullen wij een beroep doen op een gespecialiseerd advocaat. Hieraan zijn kosten verbonden, ook nu is uw akkoord vooraf nodig.
  5. Diplomatie | Wij treden in contact met de tegenpartij om het geschil zonder uitspraak van een arbiter of rechter te beslechten. Punt 3 en 4 zijn niet altijd nodig.
  6. Eisformulering | Indien gezond verstand ontbreekt formuleren wij een eis en gaan in op eventueel ontvangen weerwoorden.
  7. Ingebrekestelling | Uiteindelijk zal de tegenpartij in gebreke worden gesteld en wordt de zaak voorbereid om voor de rechter te brengen. In deze fase krijgt u bijna altijd te maken met advocaatskosten.
  8. Rechtszaak | Het dossier is reeds overgedragen aan een advocaat en u heeft in deze fase al een akkoord moeten geven op de verdere rechtsgang. Uw zaak wordt op de rol gezet en de tegenpartij in kennis gesteld van deze ultieme stap.

Een gespecialiseerd medewerker zal uw zaak behandelen. Pas nadat gebleken is dat een schikking er niet in zit wordt er een advocaat bij het dossier gehaald. Na een voorbespreking en overhandiging van ons dossier weet de jurist hoe de zaak ervoor staat, hij hoeft geen diepgaand onderzoek meer te doen hetgeen uw zaak bespoedigt en kosten bespaart. Samen met de juridisch adviseur en onze medewerkers wordt een gang naar de rechter voorbereid.


Dossiervorming

Er zijn twee dossiers. Een voor de behandelaar en de wellicht later ingeschakelde advocaat en een voor u. U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van uw dossier, relevante zaken worden met u besproken in heldere taal.
In veel gevallen komt een zaak niet voor de rechter omdat de tegenpartij te weinig kennis van zaken heeft en een goed voorbereide en ge├»nformeerde opponent in ons heeft. Ook rechters zijn ontvankelijk voor ‘heldere taal’ aangezien zij doorgaans weinig kennis hebben van het Internet.


Het aantal Internet-gerelateerde zaken stijgt explosief.
   Wat gisteren usance was op het web kan vandaag een netelige kwestie zijn.
   En morgen leiden tot een veroordeling.

Dit kan ook u overkomen, het Internet is transparant en daarin schuilt gelijk het gevaar. Er zijn teveel wegen om misbruik te maken van de mogelijkheden die het Internet biedt. Omdat voorkomen beter is dan genezen kunt u uw website door ons laten testen op juridische correctheid.

Neem contact met ons op indien u denkt mogelijk in een juridische kwestie te terecht te gaan komen.

Rechten en plichten op het Internet

Uw vrijheid en plichten met betrekking tot hoe u omgaat met anderen op het Internet worden begrensd door hun rechten. Uw rechten en integriteit worden gewaarborgd in nationale en internationale wetten en verdragen.
Juridisch gelijk hebben en krijgen betekent dat aan uw uitleg de meeste waarde werd toegekend. Jurisprudentie is het gemiddelde ‘plus een’ van vele uitspraken. Voor Internet-gerelateerde conflicten is er nog nauwelijks sprake van een representatieve verzameling vonnissen en arbitrale uitspraken.